Tag: నరకాసురుడు

Ants hard work

నరకాసురుడు ప్రేమ సరే మరి బకాసురుడి ద్వేషం మాటేమిటి?

అంజనీ పుత్రా (Anjani Putra)! అక్షర సత్యాలపై జర జాగ్రత్త… నరకాసుర (Narakasura) రాక్షస పరివారం ప్రజలకు చూపించే నరకం కొనసాగాలి అంటే జనసేనాని (Janasenani) అడ్డుగా ఉండరాదు అనే ఉద్దేశంతోనే నరకాసుర పరివారం సేనానిని తిడుతూ ఉండేది. అనుకోకుండా తిట్టడం…