Tag: కాపు రిజర్వేషన్

Kapu Reservation

నాయకులారా! కాపు రిజర్వేషన్లపై మీ వైఖిరి ఏమిటి?
రిజర్వేషన్ ఉద్యమ వేదిక

కాపుల బీసీ రిజర్వేషన్ పునరుద్ధరణ ఉద్యమ వేదిక డిమాండ్ కాపు (Kapu), తెలగ (Telaga), బలిజ (Balija), ఒంటరి (Ontari) కులాల్లో ఎంతోమంది మేధావులు (Intellectuals) ఉన్నారు. వివిధ పార్టీల్లో ఉద్దంటులైన నాయకులు ఉన్నారు. ఉన్నత పదవుల్లో కూడా ఉన్నారు. కాపు…